Pożyczka na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej – FAQ

nauka przy komputerze

biznesmeni korzystający z touchpada na posiedzeniuSpecjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestaw najpopularniejszych pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi produktów bankowych, takich jak pożyczka i kredyt na oświadczenie.

 1. Czym jest kredyt? Jak go definiować?
  Kredyt definiować możemy w dwojaki sposób, dlatego kredyt na oświadczenie (więcej o tym produkcie na stronie: http://guldeny.pl/?p=483) jest produktem dostępnym zarówno w banku, jak i w firmie pożyczkowej. Wiąże się to z dwojakim rozumieniem kredytu przez samo prawo. Z jednej strony prawo bankowe nakazuje nazywać kredytami jedynie oferty bankowe, a z drugiej strony kredytem konsumenckim prawo nazywa również pożyczki.
 2. Czym jest pożyczka i kredyt na oświadczenie?
  Kredytem na oświadczenie nazywamy takie zobowiązanie, w którym przed podpisaniem umowy pożyczki należy przedstawić danej instytucji oświadczenie o pobieranym wynagrodzeniu i innych dochodach.
 3. Dlaczego muszę przedstawiać bankowi oświadczenie o dochodach?
  Przedstawienie instytucji bankowej czy pozabankowej oświadczenia o dochodach jest dla niej niezbędne dla dokonania oceny zdolności kredytowej. Jest to także pewnego rodzaju zabezpieczenie w postaci wiedzy o tym, że konsument posiada środki wystarczające do spłaty pożyczki czy kredytu wraz z odsetkami i prowizją.
 4. Czym jest zdolność kredytowa?
  Zdolnością kredytową, w rozumieniu prawa bankowego, nazywa się możliwość spłaty powziętych zobowiązań finansowych – takich jak pożyczki czy kredyty – przez konsumenta, w określonym na to w umowie czasie wraz z dodatkową prowizją, marżą i oprocentowaniem.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe:
  „Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.”

 6. Czy bank może udzielić kredytu bez badania zdolności kredytowej?
  W uzasadnionych przypadkach bank ma prawo udzielić kredytu bez zdolności kredytowej, kiedy kredytobiorca posiada pewne mienie mogące być dla banku zabezpieczeniem kredytu.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe:
  „Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

  1. ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu;
  2. przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie.”

  w biurze

 8. Czy kredyt na oświadczenie dostępny jest w banku?
  Wiele z banków proponują swoim klientom kredyty i pożyczki na oświadczenie, bez zbędnych formalności i bez zgody współmałżonka, jedynak jedynie na niewielkie kwoty kredytowania. Jednocześnie oferty takie najczęściej kierowane są do stałych klientów banków.
  • O podobną ofertę warto zapytać konsultantów banków: Alior Bank, Santander Consumer Bank czy Getin Bank.
 9. W jakich innych instytucjach dostanę kredyt na oświadczenie?
  Pożyczki tego typu są bardzo popularne w parabankach i firmach pożyczkowych. Również sektor pożyczek społecznościowych rozwinął się w Polsce już tak bardzo, że otrzymanie prostego kredytu czasem powiązane jest przedstawieniem oświadczenia.

  • Wśród parabanków warto wyróżnić trzy najtańsze z nich (według rankingów z 2014 roku: Vivus.pl, Pandamoney.pl i Viasms.pl
  • Wśród pożyczek społecznościowych poleca się: Kokos.pl, Sekrata.pl i Zakra.pl